Omdat ik het persoonlijke en menselijke contact met mijn klanten prefereer hoop ik deze voorwaarden zo

min mogelijk nodig te hebben. Deze zijn echter wel ten alle tijden van toepassing tenzij anders overeen

gekomen.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van BryOnly zijn deze Algemene

Leveringsvoorwaarden (hierna genoemd: Voorwaarden) van toepassing.

2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de

toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na mededeling dan wel goedkeuring door

BryOnly worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten

behoeve van BryOnly worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door BryOnly

ingeschakelde tussenpersonen en andere derden

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen van BryOnly zijn vrijblijvend en BryOnly behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor

om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften

noodzakelijk is.

2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door BryOnly. BryOnly is

gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij

uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt BryOnly dit zo

spoedig mogelijk aan u mee.

3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is

overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar

het door koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door BryOnly herroepen worden in

geval de koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan.

4. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen

en de belangrijkste ken

merken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo

nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. BryOnly garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en

producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel

geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's,inclusief BTW,

(eventuele belastingen en/of andere heffingen), tenzij anders vermeld of overeen gekomen. Speciale

aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

2. Tenzij anders overeengekomen dient betaling plaats te vinden door middel van Ideal betaling, IBAN:

NL22 KNAB 0208781242 ten name van BryOnly.

3. Indien overeengekomen kan betaling plaats vinden door middel van vooruitbetaling op IBAN: NL22

KNAB 0208781242 ten name van BryOnly. Na ontvangst van die betaling wordt de bestelling

toegezonden.

4. Ten laste van de verkoper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook

welkeBryOnly, als gevolg van niet nakoming door de koper van diens (betalings-)verplichtingen, heeft

moeten maken.

5. Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de

bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen na mededeling van de prijsverhoging door BryOnly.

6. Voor de pakketverzendkosten in Nederland wordt standaa

rd € 6,94 exclusief BTW berekend. De

prijzen hiervoor zijn op aanvraag en worden voor verzending gecommuniceerd. Voor zendingen die door

de brievenbus passen (in een envelop) hanteert BryOnly een standaard tarief van €3,95 voor

verpakking-en verzendkosten exclusief BTW.

7. Bij bestellingen met een afleveradres buiten Nederland gelden afwijkende verzendkosten. Deze

kunnen door koper opgevraagd worden.

8. Orders met een factuurbedrag boven €100,00 exclusief BTW worden in Nederland, België en

Duitsland geleverd zonder verzendkosten.

9. Er geldt geen minimum orderbedrag.

Artikel 4. Levering

1. Verzending van bestelde goederen geschiedt bijna altijd binnen 5 werkdagen na ontvangst van

bestelling (uitgesloten in perioden van vakanties / inkoop reizen / ziekte/of wanneer het op verzoek

gemaakt moet worden dan kan deze periode langer uitvallen).

2. De door BryOnly opgegeven levertijd is slechts indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn

door onvoorziene omstandigheden geeft de klant in geen geval recht op schadevergoeding.

3. Indien bestelde goederen niet op voorraad zijn, kan van de levertijd afgeweken worden, dit zal aan de

klant gemeld worden.

4. Mocht BryOnly om bepaalde redenen niet in staat zijn een artikel te leveren, dan zal hij te allen tijde

het evt. vooruitbetaalde bedrag voor het betreffende artikel direct terugbetalen aan de klant.

5. BryOnly is gerechtigd de af te leveren goederen in gedeelten na te zenden. De extra kosten van de

nalevering worden door BryOnly gedragen tenzij het verzenden in delen geschied op verzoek is van de

klant.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op koper over, nadat deze

al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met BryOnly is verschuldigd, volledig heeft voldaan,

daaronder medebegrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en

eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden. De koper mag de

producten, voordat het eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren,

vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door BryOnly

geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

1. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst

beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u BryOnly daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval

binnen 3 werkdagen na de aflevering op de hoogte te stellen.

2. Indien aan u geleverde goederen niet aan de verwachting voldoen kunt u deze binnen 14 werkdagen na

levering retour zenden aan het postadres van BryOnly:

BryOnly

t.a.v. Retouren

H. Schaftstraat 20

3207 GC Spijkenisse

Retourgoederen worden uitsluitend vergoed indien deze ongebruikt en in de originele verpakking terug

komen. Tevens dient de retourzending door U voldoende te zijn gefrankeerd. Het aankoopbedrag

wordt, onder aftrek van gemaakte kosten, binnen 14 dagen gecrediteerd en zo nodig retour gestort op

de rekening waarvan het afkomstig is. De kosten van de retourzending zullen door BryOnly niet worden

vergoed.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en

mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer

tussen de klant en BryOnly, danwel tussen BryOnly en derden, voor zover betrekking hebbend op de

relatie tussen de klant en BryOnly, is BryOnly niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn

van opzet of grove schuld doorBryOnly.

Artikel 9. Persoonsgegevens

1.BryOnly houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De verstrekte gegevens worden opgenomen in

een bestand. BryOnly respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn site en draagt er zorg voor dat

de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Deze gegevens zullen worden gebruikt

om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De persoonlijke gegevens zullen

nooit ter beschikking worden gesteld aan derden die niet gelieerd zijn aan BryOnly.

Artikel 10. Overmacht

1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft BryOnly ingeval van overmacht het

recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst

zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat

BryOnly gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar

maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan BryOnly kan worden

toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in

het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

1. Indien u aan BryOnly opgave doet van een adres, is BryOnly gerechtigd aan dat adres alle

bestellingen te verzenden, tenzij u aan BryOnly schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw

bestellingen dienen te worden gezonden.

2. Wanneer door BryOnly gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze

Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze

Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat BryOnly

deze Voorwaarden soepel toepast.

3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met

BryOnly in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling

komen te vervallen en zal deze wordenvervangen door een door BryOnly vast te stellen nieuwe rechtens

toelaatbare vergelijkbare bepaling.

4. BryOnly is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze

Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van

toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe

bevoegde rechter in Nederland.

BryOnly

kvk nummer 59188863

 

 

 

 

 

 

 

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Ik denk graag met je mee!

BryOnly is dé webshop voor magische & spirituele cadeaus voor jezelf of voor een ander. Een webshop vol symboliek en geluksartikelen. Met de mooiste collectie edelstenen én hangers en met betoverende handmade sieraden voor hem en haar. Laat je inspireren.

Je kunt rekenen op een snelle levering en op gratis retourneren als het artikel toch niet aan je verwachtingen voldoet (lees hierover de voorwaarden)

Op de SALE pagina staan regelmatig nieuwe artikelen.

Wil je op de hoogte blijven meld je dan aan voor BryOnly's Heart & Soul

Liefs ♥

Waarom BryOnly?

✶ unieke en magische cadeautjes voor jezelf of voor een ander

✶ 14 dagen bedenktijd

✶ veilig  en binnen 2 weken na ontvangst betalen

✶ snelle levering

✶ Koop Nu, betaal achteraf binnen 14 dagen met Klarna. Gratis. Geen verborgen kosten.

Aanbieding

Groene Olifant gelukskaars € 4,95 € 3,95

BryOnly's Heart & Soul

Meld je aan voor BryOnly's Heart & Soul
Aanmelden
© 2014 - 2019 BryOnly | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.